Mobiltelefon dating

Ellers kunne det blive anerkendt som en teknisk formel erklæring om indlandskrig.

Jeg har før skrevet om konspiration og Den Ny Verdensorden. Bibelen fortæller, at: ”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere” (2. 2:9), og derfor skal vi ikke undre os over utrolige planer og konspirationer fra løgnens fader.

I artiklerne angående den katolske kirke og dens overstående jesuitiske soldater (”Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag! Vi ser tydeligt at disse fire dele er blevet opbygget og bliver til stadighed opbygget i dag. Min erfaring er, at folk ikke har andet end latter tilovers for det faktum, at verdens ledere, mange gange ubevidst og af og til med fejltrin der åbenbarer planerne, arbejder enstemmigt for dette verdenssystem. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag”.

Hvis dette regelsæt for planeten jorden implementeres, vil det give miljøet langt større rettigheder, end ”os, folket”.

Menneskeheden vil bogstaveligt talt blive planetens slaver. Her sammenfalder verdensregeringen og verdensreligionen på et og samme årstal.

Den ny Verdensorden er løsningen på alle vore problemer” (”Can You Really Know Your Future? Foran os har vi muligheden for at skabe en ny verdensorden for os selv og kommende generationer, hvor retssikkerheden bestemmer ledelsen af nationerne.” Man kan mene at Bush tror på denne udtalelse. oktober, var at se på fundamentale prioriteter og værdier, som verden skulle tage op.

Men det fakta at han deltager i elitens okkulte sammenkomster og ser Satans ondskabsfulde virke, kan han næppe være så uvidende. Håbet for en ny verdensorden er falmet, ”og der er en længsel efter nye retningslinier”, sagde tidligere senator Alan Cranston, formand for Gorbachev Foundation, USA.Forberedelserne for denne tankegang og disse regelsæt, startede nogen tid før 1965, hvor disse bestemmelser trådte i kraft. 13, fortæller os om et verdenssystem, som skal regeres af Antikrist, besående af en verdensregering (Åb. Dette billede af Satans rige, er naturligvis ikke sandt, og for at finde det sande billede må vi læse Ordet der siger: ”For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme” (Matt. Endvidere siger Bibelen om Satans kommende fred og fordragelighed at: ”hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet” (Matt. Bibelen fortæller, at lovløshedens hemmelighed altid har virket (2. Verdens ledere i dag, taler åbent om dette rige kaldt ”Den Ny Verdensorden”.Tidligere præsident George Bush brugte denne titel over 200 gange i sin tjeneste (”The Mark of the New World Order”, s. Han definerede den Ny Verdensordens detaljer i en tale ved ”the National Religious Broadcasters Convention” i Washington, D.En teknisk manual for ”Operations Research”, der som en strategisk og taktisk metodologi, udvikledes under militærdirektionen (Eisenhower) i England igennem Anden Verdenskrig.Denne Tredje Verdenskrig startede 25 år før 1979, dvs.Når et lydløst våben anvendes gradvist, så tilpasser / justerer samfundet sig til dets nærvær og lærer at tolerere dets indgreb i deres liv, indtil presset (psykologisk igennem økonomien) bliver for stort og de lider sammenbrud.

Comments are closed.